Iranian Agriculture News Agency

جهت ساماندهی پهپادهای کشاورزی، بهره برداران موظفند نسبت به ثبت مشخصات شرکت خود در سامانه سازمان هواپیمایی کشور اقدام نمایند.

ثبت نام در سامانه هواپیمایی جهت ساماندهی پهپادها

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، با عنایت به دستور العمل شماره 52 شورای امنیت  کشور در خصوص ساماندهی پهپادها، و وظایف حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشور درخصوص نظارت بر فعالیت شرکت های عرضه کننده پهپادهای کشاورزی،آن دسته از شرکتهای مکانیزاسیونی که برای انجام فعالیتهای خود در باغات ومزارع کشاورزی از پهپاد استفاده می کنند، موظفند نسبت به ثبت مشخصات شرکت خود در سامانه سازمان هواپیمایی کشور اقدام نمایند.

بدیهی است آن دسته از شرکت هایی که در سامانه مذکور ثبت نام ننمایند، از ابتدای سال آتی از فهرست ماشین ها و ادوات مشمول دریافت تسهیلات بانکی مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی حذف می گردند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید