Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: جلسه تولیدات گیاهی با محوریت گندم با حضور آهنگری مدیر زراعت ،پیمانکاران بذری شهرستان،کشاورزان پیشرو ،مسئولین مراکز وکارشناسان تولیدات گیاهی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه برگزار گردید.

جلسه تولیدات گیاهی با محوریت تولید گندم در ارزوئیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیری با اشاره به  مسائل ومشکلات برداشت گندم در سالهای قبل از قبیل عدم تخلیه  به موقع سیلو جهت  جایگزینی وتحویل گندم برداشتی وعدم پرداخت به موقع پول گندمکاران گفت: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر وجدی این مشکلات امروزه برطرف شده و در سال زراعی جاری ضمن قرارداد کشاورزان با شرکتهای ماکارونی، ظرف 48 ساعت پول گندم کشاورزان با 10 درصد بالاتر از قیمت تضمینی به فروش می رسد.

 وی افزود:خوشبختانه بذری که در این شهرستان تولید میشود نیازشهرستان وحتی استانهای همجوار رانیز  تامین می نماید وتلاش می کنیم برای تولید بذری با کمیت وکیفیت وعاری از بیماری ودر مزارعی که سال قبل آلوده به بیماری لکه باکتریایی گندم بودند به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری، کشت گندم صورت نمی گیرد

امیری خاطر نشان کرد: مقرر گردید  بذر مورد نیاز شهرستان در خود شهرستان تولید تا سلامت بذر تامین گرددو نیازمند وارد کردن بذر از سایر استانها نشویم زیرا با ورود بذر از سایر شهرستان  شیوع آفات وبیماریها را به دنبال دارد

در این جلسه آهنگری مدیر زراعت استان گفت:تولید بذر بسیار مهم است گندم دوروم شهرستان ارزوئیه از لحاظ کیفیت ،پروتئین وعملکرد دانه بسیار مطلوب گزارش شده است که اکنون به عنوان یک بذر با کیفیت برند شده است وبستر مناسبی برای درآمدزایی این محصول در شهرستان با قرارداد با صنایع ماکارونی فراهم گردیده است.

وی افزود:نباید اجازه بدهیم که این فرصت به تهدید تبدیل شود چرا که یکی از دغدغه های ما عدم تامین بذر سال آینده است وکشاورزان باید اینک نگران تامین بذرباشد زیرا سال بعد نیز میخواهد بذر خود را تحویل شرکتهای ماکارونی بدهد پس نباید این موقعیت را از دست داد باید کیفیت گندم رابالا برد اگر کمیته بذر ی در کنار ماباشد ثبات وتداوم این قراردادرا داریم وبذری که گواهی کمیت بذر روی آن باشد فاقد هرگونه ایرادی است  واگر از کیفیت تولید غفلت کنیم رقبایی وجود دارند که این فرصت را از ما میگیرند  پس با بالا تولید تولید وافزایش کیفیت از این فرصت استفاده کنیم زیرا شرکتهای ماکارونی نیاز جدی به بذر شهرستان ارزوئیه دارند  وقرار گرفتن کمیته بذر در کنار این قرارداد بستری را برای تولید بذر با کیفیت وگواهی شده فراهم میکند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید