Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: با توجه به اینکه گندم مهمترین گیاه زراعی جهان بوده و نقش به سزایی در تغذیه مردم و خودکفایی کشور دارد و در این شهرستان در سالهای اخیر با افزایش قیمت محصول پسته ،کشاورزان بخش وسیعی از زمینهای زراعی خود را به کشت پسته اختصاص داده اند، زراعت گندم در این شهرستان کاهش چشمگیری داشته است.

کشاورزان سیرجانی به کشت علمی  محصول گندم ترغیب می شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمودآبادی تصریح کرد: با هدف ترغیب و تشویق کشاورزان به کشت محصول گندم، یک دوره کارگاه آموزشی در خصوص کاشت، داشت و برداشت گندم، معرفی ارقام مقاوم به شوری و با نیاز آبی کمتر و استفاده صحیح از آفت کشها، حشره کشها  و قارچ کشهای گندم به مدرسی دکتر راوری در محل سالن اجتماعات این مدیریت برگزار شد.

محمودآبادی خاطرنشان کرد: در این کارگاه که بیش از 50 نفر از کارشناسان مسئول پهنه و کشاورزان حضور داشتند، دکتر راوری در خصوص مباحث ذکر شده توضیحاتی ارائه و به سوالات حضار پاسخ دادند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید