Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: حسب دستور معاون نظارت و بازرسی کل کشور و به منظور نظارت برانبارهای نگهداری مواد اولیه خوراک و نهاده های دامی، اولین جلسه کمیته نظارت بر انبارهای نگهداری مواد اولیه خوراک دام و نهاده های دامی و کارخانجات خوراک دام برگزار شد.

تشکیل کمیته نظارت بر انبارهای خوراک دام و نهاده های دامی در شهرستان شهربابک

 

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رضا فراشه تصریح کرد: این نشست با حضور اعضاء کمیته شامل مدیر جهاد کشاورزی، مسئولان ادارات تولیدات دامی، توسعه بازرگانی، صنایع روستایی، حراست، شبکه دامپزشکی، اداره صنعت معدن تجارت و اداره تعاون روستایی در شهرستان شهربابک و در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه در خصوص پایش قیمت و کیفیت نهاده های دامی، صدور اخطار کتبی جهت دریافت پروانه بهداشتی به واحد های فاقد پروانه، جلوگیری از وارد شدن خوراک دام فاقد گواهی بهداشتی به شهرستان توسط اتحادیه ها، انجام بازدید از کلیه انبارهای نگهداری خوراک  تصمیمات لازم اخذ گردید .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید