Iranian Agriculture News Agency

برداشت پنبه در شهرستان ارزوئیه از سطح 1500 هکتار مزارع پنبه از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز وتا اوایل دیماه ادامه دارد

 برداشت پنبه در شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیری پاک مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: تا کنون برداشت از سطح 130هکتار با متوسط عملکرد 2تن وش پنبه  در شهرستان ارزوئیه صورت گرفته است وارقام پنبه کشت شده در سال جاری "ورامین،خرداد،مای وکاریزما" است

وی افزود: پیش بینی میشود تا پایان فصل برداشت سه هزار تن وش برداشت گردد که کشاورزان محصول تولیدی را به واسطه ها عرضه کرده ویا جهت فرآوری به کارخانه پنبه پاک کنی حمل میکنند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: برداشت به صورت سنتی وتوسط کارگر انجام می شود با برداشت در هر هکتار برای 7 نفر کارگر فصلی اشتغالزایی ایجاد شده است و از مشکلات برداشت پنبه کمبود کارگر ومشخص نبودن قیمت دقیق پنبه است. 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید