Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی زرند عنوان کرد:

سطح زیر کشت محصول زرشک در زرند درگذشته 18 هکتار بوده که باافزایش 6 هکتار توسعه کشت، به 24 هکتاررسیده است.

کشت زرشک در  24 هکتار از باغات شهرستان زرند

به گزارش خبرنگارایانا در استان کرمان، علی زارعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرند گفت: اقتصادی بودن محصول زرشک به دلیل نیاز آبی کم  و توانایی رشد در خاکهای فقیر باعث  افزایش سطح زیر کشت زرشک در شهرستان زرند شده است.

وی افزود: زمان برداشت محصول زرشک اوایل آبان ماه می باشد و پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 30 تن در 18 هکتار باغ بارور برداشت شود.

زارعی ادامه داد: کاهش برداشت زرشک نسبت به سال گذشته بدلیل سال آوری محصول زرشک بوده و بیشترین سطح زیر کشت محصول زرشک مربوط است به مناطق دشتخاک. سربنان. و حتکن می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرند خاطر نشان کرد: محصول زرشک به استان خراسان رضوی و جنوبی و سپس به سایر کشورها ارسال میگردد و به دلیل استقبال کشاورزان بدلیل نیاز آبی کم باعث  اشتغالزایی  خوبی شده است.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید