Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: کارگاه آموزشی استفاده از سیلوی پوست پسته در تغذیه دام در محل ترمینال ضبط پسته آقای زنگی آبادی بخش مرکزی با حضور امام جمعه و شهردار شهر زنگی آباد و دیگر مسئولین مربوطه و دامداران بخش های تابعه شهرستان برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سیلوی پوست پسته در تغذیه دام در بخش مرکزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، احمد مسعودی گفت: در این جلسه،  فاطمی نیا عضو شورای اسلامی شهر زنگی آباد در زمینه سرمایه گذاری و اقدامات انجام شده در ترمینال ضبط پسته آقای زنگی آبادی و اشتغال زایی طرح مطالبی را ارائه نمودند.

مسعودی با اشاره به  اهداف برگزاری این کارگاه و لزوم استفاده بهینه از بقایای کشاورزی در تغذیه دام بویژه پوست پسته بیان داشت: با توجه به پسته خیز بودن شهرستان کرمان و وجود ترمینال های ضبط پسته و دامداران زیاد در این شهرستان، استفاده از سیلوی مذکور تا 6 درصد ماده خشک مصرفی در جیره گاو شیری، تا 10 درصد ماده خشک مصرفی در جیره گوساله پرواری و تا 20 درصد ماده خشک مصرفی در جیره گوسفند و بز قابل استفاده بوده و کمک به کاهش هزینه های تولید می نماید.

در حاشیه این کارگاه سیلو کردن پوست پسته به طور عملی انجام و حضار از نزدیک شیوه سیلو کردن به روش اصولی را فرا گرفتند

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید