Iranian Agriculture News Agency

در برنامه روز مزرعه؛

در برنامه روز مزرعه طرح تحقیقی ترویجی مبارزه با بیماری آتشک درختان میوه دانه دار در منطقه بنه یکه موتور پمپ شهید بهشتی و با همکاری ناظر تحقیقات آقای مهندس برادران و با حضور 30 نفر از کارشناسان و به کاران منطقه برگزارگردید .

 طرح تحقیقی ترویجی مبارزه با بیماری آتشک درختان میوه دانه دار در شهربابک برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رضا فراشه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: بیماری آتشک درختان میوه دانه دار به همه درختان میوه دانه دار مثل گلابی ،سیب و به و.... خسارت می زند و برای مبارزه با این بیماری بایستی با انتخاب رقم مقاوم و سازگار با آب و هوای منطقه، هرس شاخه های آلوده در زمستان  10 سانتی متر پائین تر از محل آلودگی و سوزاندن شاخه های هرس شده، همچنین جمع آوری کندوهای زنبور عسل از منطقه چون انتقال عامل بیماری توسط زنبور به اسانی انجام می گیرد و انجام سمپاشی با ترکیبات مسی (مخلوط بردو ) در  1تا 10 اسفند ماه و اکسی کلرور مس 3 در هزار مرحله اول در ابتدای گل دهی که گلها تازه باز می شوند و مرحله دوم در آخر گلدهی روی درخت پاشیده شود، به مهار این آفت کمک کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید