Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: به منظور شناسایی دام های موجود، ثبت اطلاعات دام و دامدار، برآورد تولیدات دامی، جابجایی کنترل شده دام و نهایتاً مبارزه با قاچاق دام زنده، طرح هویت گذاری دام (دام کوچک و بزرگ) اجباری شده است.

اجرای طرح ملی هویت گذاری و پلاک کوبی دام در استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مهندس علی باقری تصریح کرد: پلاک گذاری دامها از دو سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت و پس از اتمام پلاک گذاری ها، هر گونه پلاک گذاری جدید منوط به ارائه شماره پلاک مادر یا گواهی بهداشتی دامپزشکی می باشد.

باقری بیان داشت: شایسته است دامداران عزیز جهت بهره مندی از مزایای طرح و استفاده از خدمات سازمان های جهاد کشاورزی و سایر ادارات نسبت به پلاک کوبی دام های خود با استفاده از پلاک گوش های استاندارد تهیه شده توسط مراکز مجاز پلاک کوبی در اسرع وقت اقدام نمایند در غیر این صورت دام های بدون پلاک کوبی و هویت گذاری مصداق بارز قاچاق دام بوده و برابر ضوابط قانونی رفتار خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: هر دامی که متولد می شود باید سریعا نسبت به پلاک گذاری اقدام شود و هر دامی که به هر دلیل حذف شود، پلاک آن نیز از سیستم حذف می شود.

وی از دامداران خواست جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و از جزئیات عملیات اجرایی طرح مطلع گردند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید