Iranian Agriculture News Agency

با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی؛

همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان کرمان، با حضور مهندس اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران این سازمان، مجتمع دامپروری نژادهای گوسفند و بز اصلاح شده و پر بازده در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید.

 مجتمع دامپروری نژادهای گوسفند و بز اصلاح شده و پر بازده در شهرستان رفسنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگارایانا در استان کرمان، این طرح با سرمایه گذاری 100 هزار میلیون ریال و ظرفیت 900 راس گوسفند نژاد رومانوف و بز نژاد سانن و نژادهای آمیخته در سال برای 15 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد نموده است و دامپروری نژادهای اصلاح شده اتکای آنها را به مرتع کم، تولید آنها را اقتصادی و عموماً چند قلوزا و دو منظوره شیری و گوشتی می باشند.

در این مجتمع دامپروری ، گوسفند نژاد رومانوف 300 راس خالص، 800 راس با خلوص 50 درصد و 110 راس گوسفند آواسی و 450 راس بز سانن پرورش داده می شود.

مدیر این مجتمع شیر دهی بز سانن را 3.6 لیتر  در روز و زایش گوسفندان را 2.2 در سال اعلام کرد

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید