Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: در راستای دستور مقام معظم رهبری در ارتباط با پدافند غیر عامل، یکی از اقدامات این مدیریت در ارتباط با پدافند غیر عامل عملیات مبارزه با افت مگس مدیترانه ای می باشد.

اقدامات انجام شده  در راستای پدافند غیر عامل در بخش کشا.رزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان،  رضایی افزود: این امر با  برگزاری کلاس در روستاهای راویز ، دره در و داوران به صورت گروهی و انفرادی شامل اگاهی دادن به کشاورزان – بازدید از تله های نصب شده و جمع اوری مگسهای مدیترانه ای در مناطق مختلف که در نهایت پاک سازی در منطقه دره در  38 هکتار – در منطقه داوران 18 هکتار و در منطقه راویز 12 هکتار میباشد، انجام شد .

وی افزود: برگزاری 56 موردکلاس اموزشی وآموزش  1457 نفر در جهت  ردیابی افت مگس مدیترانه ای در سطح 130هکتار انجام شده است.

رضایی افزود: بازدید از فروشگاههای سم در سطح شهرستان رفسنجان نیز در جهت مهار و مبارزه علیه این آفت نیز بدین منظور صورت گرفته  است که پس از بازدید و اطلاع  موارد غیر مجاز پلمپ گردیده است.

 وی خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از قاچاق سوخت ، مسئله پلاک گذاری تراکتورها در اولویت قرار گرفت و حدود 4000تراکتور وجود دارد که کار پلاک گذاری انها اغاز شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید