Iranian Agriculture News Agency

در رابطه با پلاک گذاری و بیمه دام نشستی با حضور مسئول بیمه کشاورزی استان کرمان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، مدیر هماهنگی ترویج این سازمان و تشکل های دام و عشایری استان برگزار شد.

نشست هماهنگی پلاک گذاری و بیمه دام در کرمان برگزار شد

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، در این نشست مهندس علی باقری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: پلاک گذاری دامها از دو سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت و پس از اتمام پلاک گذاری ها، هر گونه پلاک گذاری جدید منوط به ارائه شماره پلاک مادر یا گواهی بهداشتی دامپزشکی مقدور می باشد.

وی داشت: هر دامی که متولد می شود باید سریعا نسبت به پلاک گذاری اقدام و هر دامی به هر دلیل حذف شود، پلاک آن نیز از سیستم حذف می شود.

نماینده اداره کل دامپزشکی استان کرمان نیز در این جلسه ابراز داشت: جهت پلاک گذاری دام ها لازم است ابتدا سابقه بهداشتی و بومی آنها بررسی و ارائه خدمات بیمه و پلاک گذاری منوط به بررسی دامپزشکی باشد.

وی تصریح کرد: در کوتاه مدت دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی بایستی بیمه و پلاک گذاری شوند و در برنامه میان مدت تمام دام ها بیمه و پلاک گذاری می شوند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه در بحث زراعت، باغبانی و دامپروری نظارت هر پهنه به عهده یک کارشناس می باشد، افزود: در رابطه با پلاک گذاری و بیمه دام ها نیز می توان از این پتانسیل استفاده کرد.

نماینده بیمه کشاورزی نیز خاطر نشان کرد: در بحث بیمه دام ها تمهیدات خوبی اندیشیده شده است که با تعرفه پایین، غرامت خوبی پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: در دام سبک تا 10 میلیون ریال و دام سنگین تا 160 میلیون ریال غرامت پرداخت می شود.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید