Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب وخاک و امورفنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: حفاظت از حریم قنوات و چاهها از جمله مسایل مهم و حیاتی در پدافند غیرعامل و حفاظت از منابع آب است.

حفاظت از منابع آب از مصادیق پدافند غیرعامل است

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، کهنوجی افزود:  آب قنوات معمولا جهت شرب انسان یا دام یا پرورش ماهی استفاده می شود و در مسیر انتقال آب قنوات، چاههایی وجود دارد که راه دسترسی به قنات را هموار میکند و ممکن است افرادی بخواهند این آب را آلوده سازند، حفاظت از حریم قنوات و چاهها از جمله مسایل مهم و حیاتی در پدافند غیرعامل و حفاظت از منابع آب است.

وی تصریح کرد: در این راستا با همکاری دولت و بهره برداران راههای آلوده سازی آب قنوات مسدود گردد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید