Iranian Agriculture News Agency

با توجه به اینکه کشت کلزا ضرورتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی وخودکفایی کشور است در شهرستان ارزوئیه کاشت این دانه روغنی از نیمه مهرماه آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

کاشت کلزا در شهرستان ارزوئیه در حال انجام است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: ارقام بذر کاشته شده کلزا شامل هایولا 50 و هایولا 4815، تراویاتا و نپتون می باشد.

وی تصریح کرد: کشت کلزا به صورت کاملا مکانیزه و با مصرف 6-4کیلوگرم بذر در هر هکتار انجام می شود.

امیری خاطر نشان کرد: تاکنون درسطح 43 هکتار از مزارع کشت انجام و امید است تا پایان فصل کشت 2000هکتار کشت گردد.

وی افزود: به این جهت 35 دستگاه ریز دانه کار، کار کشت کلزا در شهرستان را انجام میدهند.

امیری اظهار داشت: کشاورزان جهت تهیه  بذر مورد نیاز با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی و عقدقرارداد حواله خود را دریافت می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه به کشاورزان توصیه کرد: جهت کنترل آفات و بیماریهای کلزا مواردی همچون استفاده از بذورکلزای بوجاری شده عاری از علف هرز، استفاده ازعلف کش خاک مصرف ترفلان به میزان  2.5 لیتردر هکتار قبل ازکاشت کلزا، استفاده از بذور سالم و عاری از آفات انباری، استفاده از بذورضد عفونی شده با یکی ازسموم قارچ کش رایج و تغذیه مناسب و به موقع کلزا جهت مقاومت در برابر آفات و بیماریها و از همه مهم تر رعایت تاریخ کاشت در شهرستان را رعایت نمایند.

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید