Iranian Agriculture News Agency

عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان و هیات همراه از کانال چاری در منطقه باغین شهرستان کرمان بازدید کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان از پروژه های بخش کشاورزی در شهرستان کرمان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، این کانال آب خروجی از 9 رشته قنات در گلزار با دبی 600 لیتر در ثانیه و به طول 60 کیلومتر را منتقل می نماید.

فاز جدید اجرا این کانال به طول 6.5 کیلومتر و هزینه کرد اعتبار 8 میلیارد ریال در حال احداث می باشد و 400 بهره بردار از این آب بهره مند می شوند که در سال جاری این کانال با هزینه کرد اعتبار 7500 میلیون ریال اجرا می شود و 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

در ادامه از مزرعه کلزا آماده گاه باغین بازدید به عمل آمد.

این مزرعه کلزا در نیمه شهریور ماه کشت شده و رشد رویشی مناسبی دارد.

مهندس سعیدی در جریان بازدید از این مزرعه گفت: به کلزاکاران 50 میلیون ریال تسهیلات داده می شود و محصول آنها بیمه و پس از برداشت بصورت تضمینی خریداری می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید