Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به همراه پور خاتون معاون بهبود تولیدات گیاهی، باقری معاون بهبود تولیدات دامی و کهنوجی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی و تعدادی از مدیران سازمان از طرحهای کشاورزی و دامپروری شهر باغین کرمان، بازدید کردند.

تا کنون 550 هکتار از مزارع استان کرمان زیر کشت کلزا رفته است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، در این برنامه ابتدا  از مزرعه 2 هکتاری کشت مکانیزه کلزا که به شیوه آبیاری تحت فشار نوار تیپ آبیاری می شود بازدید بعمل آمد.

در جریان این بازدید مهندس عباس سعیدی گفت: تا کنون در 550 هکتار از مزارع استان کلزا کشت شده است و برنامه کشت در سطحی معادل 2000 هکتار از مناطق گرمسیری در حال اجراست که پیش بینی می شود که کلزا در  حداقل 2500 هکتار از مزارع استان کشت شود.

در ادامه این بازدید مسعودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت:750 هکتار از مزارع شهرستان کرمان در سال جاری به کشت دانه های روغنی اختصاص می یابد که در 350 هکتار از آن کلزا  کشت می شود.

مسعودی گفت: این مزرعه در تاریخ 98/6/31 زیر کشت کلزا رفته است و کشت کلزا در مناطق گرمسیر شهرستان هم اکنون در حال انجام است و تا آخر آبان ماه سال جاری ادامه دارد.

           

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید