Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: برای اولین بار در استان در این شهرستان 2 هکتار از اراضی زراعی به کشت نشاء کلزا اختصاص یافت.

دو هکتار اراضی شهرستان بردسیر به کشت نشاء کلزا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سبک خیز افزود: در این  شهرستان خیلی از مزارع زیر کشت ذرت علوفه ای می باشد و آب مازاد، در اختیار مزارع نمی باشد، به این جهت دیگر کشت ها با توجه به منابع آب، محدود می باشد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با توجه به کشت نشایی کلزا ، 300 متر مکعب آب در هکتار صرفه جوئی گردد وکشاورزان بتوانند کشت کلزای بیشتری انجام دهند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید