Iranian Agriculture News Agency

اهمیت توسعه کشت قراردادی محصولات زراعی با توجه به ارزش افزوده بیشتر و نقش حائز اهمیت آن و ارتقاء بهره وری کشاورزی در زمینه های فنی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

کشت قراردادی گندم دوروم برای اولین بار در کشور در استان کرمان کلید خورد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به این موضوع، گفت: در راستای تحقق این هدف برای اولین بار در کشور زمینه انعقاد قراردادکشت گندم دوروم که مورد نیاز مصرف در صنایع ماکارونی می باشد در دستور کار قرار گرفته است.

پورخاتون تصریح کرد: بدین منظور با هماهنگی با مجری طرح گندم کشور و انجمن کارخانجات ماکارونی کشور و بنیاد توانمندسازی گندمکاران، استان کرمان به عنوان یکی از پایلوت های مورد نظر جهت اجرای کشت قراردادی گندم دوروم انتخاب گردید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه تا کنون گندم دوروم توسط دولت خریداری می شده و از طریق اداره غله به کارخانجات تحویل می شد، افزود: به علت اینکه گندم دوروم نسبت به گندم مصرف نانوائی ها حساسیت کمتری دارد به این جهت مستقیما کارخانجات از گندم کاران، خریداری می نماید و با کشاورزان ارتباط مستقیم برقرار می نمایند.

وی خاطر نشان کرد: محصول گندم به دلیل استراتژیک بودن نیاز به حمایت و کنترل از طرف سازمان جهاد کشاورزی دارد و در صورت فراهم شدن امنیت خرید این محصول کشت قراردادی گندم هم در دستور کار دولت قرار می گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید