Iranian Agriculture News Agency

عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به مناسبت 15 مهر ماه روز ملی روستا و عشایر گفت: روستاها و روستانشینان و عشایر نقش بزرگی در امنیت غذایی و تولید غذا دارند.

روستاییان و عشایر نقش بزرگی در امنیت غذایی کشور دارند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، عباس سعیدی تصریح کرد: چهل و یک درصد جمعیت استان در روستاها کار و تلاش می کنند و در تولید، اشتغال و اقتصاد نقش مهمی دارند.

سعیدی افزود: هشتاد درصد از فعالیتهای بخش کشاورزی در استان کرمان در روستاها توسط روستا نشینان انجام می شود و 25 درصد از تولید ناخالص ملی را روستائیان و عشایر به خود اختصاص داده اند و نقش موثری در ارز آوری صادرات غیر نفتی دارند.

وی افزود: تامین امنیت غذایی و تولید غذا به عهده روستاییان است و 20 هزار میلیارد تومان ارزش تولیدات بخش کشاورزی در استان کرمان( به جز منطقه جنوب) می باشد.

وی از برنامه های این سازمان در خدمت رسانی مطلوب تر به روستاییان و عشایر به بالا بردن بهره وری در آب، استفاده از نهاده ها، توسعه مکانیزاسیون، روشهای مناسب کشت و کار، استفاده بهتر از منابع محدود مانند آب نظیر کشت گیاهان دارویی، افزایش ضریب نفوذ دانش در مزرعه ، آموزش و توانمند سازی کشاورزان ، توجه به تشکلها و تعاونیها وایجاد زنجیره های تولید، ایجاد فرصت های شغلی با هدایت سرمایه ها برای سرمایه گذاری در صنایع و پروژه های اقتصادی و ... نام برد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید