Iranian Agriculture News Agency

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان:

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: هم اکنون 67 عنوان خدمت شناسه دار از طریق سازمان جهاد کشاورزی در سطح شمال استان به بهره برداران بخش کشاورزی ارائه می گردد .

واگذاری وظایف و کاهش تصدی ­گری، موجب بهبود روند انجام وظایف حاکمیتی خواهد شد

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان،  حمیدرضا معبودیان در جلسه کمیته ساختار و هوشمندسازی اداری سازمان جهاد کشاورزی گفت: خصوصی سازی یکی از اجزاء برنامه های اصلاحات ساختاری بوده و هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44  و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی است .

وی با تاکید در مورد مد نظر قراردادن واگذاری به  بخش غیر دولتی افزود:  در امر واگذاری، مجموعه های دارای اهلیت و متخصص می بایست مورد توجه جدی قرار گرفته و همزمان با آن بایستی اصلاح فرایندهای کار نیز انجام پذیرد، ضمن این که اهمیت پایش و نظارت پس از واگذاری­ ها هم از الزامات در حوزه واگذاری تصدی­ ها می باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال را از دیگر مزایای واگذاری تصدی ها عنوان نمود.

در ادامه این جلسه خدمات قابل واگذاری در حوزه معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان مطرح و مقرر گردید در راستای قانون افزایش بهره وری و دستورالعمل های ذیربط ، خدمات احصاء شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار گردد .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید