Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ارزوئیه:

کارگاه آموزشی شناسایی ومدیریت کنترل تلفیقی آفت مگس میوه مدیترانه ای، ویژخ باغداران و کشاورزان بخش صوغان ومنطقه دهسرد شهرستان ارزوئیه برگزار شد.

 کارگاه آموزشی شناسایی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: از آنجا که کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای با توجه به میزبان های زیاد این آفت نیازمند آموزش کشاورزان و برگزاری دوره های آموزشی ترویجی دارد وتولید محصولات کشاورزی سالم، مشارکت همگانی وهمت کشاورزان را می طلبد، در همین راستا کارگاه آموزشی شناسایی و مدیریت کنترل تلفیقی آفت مگس میوه مدیترانه ای،  در بخش صوغان و منطقه دهسرد برگزار گردید.

وی گفت: کشاورزان در این کارگاه آموزشی با میزبانهای آفت ونحوه تغذیه وخسارت صددرصدی آفت، راههای جلوگیری از ورود وانتقال آفت وهمچنین نحوه ردیابی وراههای کنترل افت آشنا شدند .

در این کارگاه آموزشی نحوه تله گذاری و طعمه پاشی علیه آفت نیز آموزش داده شد در حاشیه این کارگاه آموزشی از چند باغ آلوده که تله گذاری شده بودند نیز بازدید بعمل آمد  وبه کشاورزان توصیه گردید بقایای گیاهی آلوده و ریخته شده پای درختان حتما در عمق 50سانتیمتر خاک دفن یا سوزانده شوند.

متاسفانه در این شهرستان نیز محصولات هلو، زردآلو، به و انار به این آفت آلوده شده اند البته در این مدیریت  برگزاری آموزش های انفرادی و توزیع مایع سراتراپ (جهت تله گذاری در باغات وبه دام انداختن حشرات) در کاهش خسارت آفت همچنان ادامه دارد. 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید