Iranian Agriculture News Agency

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بم اعلام کرد:

نسل دوم زنجره خرما تا ده روز آینده نیاز به مبارزه داردکه این امر در سطح شهرستان بم شناسایی و مبارزه انجام خواهد شد.

کاهش جمعیت آفت زنجره خرما در سال آینده در گرو مبارزه با نسل دوم این آفت تا نیمه مهرماه است

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: جلسه مبارزه با نسل دوم آفت زنجره خرما با حضور مدیر حفظ نباتات سازمان، رئیس انجمن خرما،کارشناسان حفظ نباتات وناظرین شهرستان های بم ونرماشیر وبیش از 50 نفر از کشاورزان پیشرو وصاحبنظر در محل سالن اجتماعات شهرستان بم برگزار گردید.

در ابتدا طاهری مدیر حفظ نباتات سازمان در این نشست بیان داشت: نسل دوم زنجره خرما تا ده روز آینده نیاز به مبارزه داردکه با همکاری کارشناسان ناظر وکلینیکهای گیاهپزشکی کانونهای آلوده آفت، در سطح شهرستان شناسایی و مبارزه انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از برداشت خرما و در صورتی که در بازه زمانی 10 روزه کشاورزان برای مبارزه با نسل دوم زنجره خرما اقدام نمایند در سال آینده جمعیت آفت کاهش خواهد یافت.

معقول سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بم در یان جلسه  بیان نمود: باغداران می توانند برای راهنمایی های لازم و مشاوره جهت مبارزه تلفیقی با آفت زنجره خرما ازطریق نصب کارت و نوار چسبنده و نهایتاً مبارزه شیمیایی پس از برداشت خرما درکانون های آلوده، به کلینیکهای گیاهپزشکی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید