Iranian Agriculture News Agency

با توجه آغاز فصل برداشت پسته و به منظور هماهنگی قیمت های فرآوری در ترمینال های ضبط پسته جلسه نرخ ضبط و فرآوری پسته شهرستان با حضور اعضاء ستاد پسته در محل اداره صنعت و معدن شهرستان برگزار گردید.

جلسه نرخ ضبط و فراوری پسته در شهرستان شهر بابک برگزار گردید

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مدیر جهاد کشارزی شهرستان شهربابک گفت: در این جلسه  نرخنامه ضبط و فرآوری پسته در آیتم های  پسته تر قبل از چرخ با میدان و بدون میدان، پسته تر بعد از نم گیری با میدان و بدون میدان  با توافق اعضاء تنظیم گردید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک خاطر نشان کرد: مقرر شد نرخنامه توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان بین ترمینال داران  توزیع گردد و ترمینال داران  نیز نرخنامه را  با خط درشت چاپ و در ترمینال در معرض  دید نصب نمایند .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید