Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کرمان:

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان: میزان خسارت به نخلستانهای استان به دلیل عدم تلقیح در اثر طوفان های شدید و باران و نوسانات دمائی و همچنین عارضه خشکیدگی خوشه به دلیل گرمای بی سابقه در مردادماه بود و میزان خسارت 95 هزار تن به ارزش حداقل 14000 میلیارد ریال برآورد می گردد.

در سال جاری 14 هزار میلیارد ریال خسارت به نخلستانهای استان وارد شد

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: سطح زیر کشت نخلستانهای استان به جز منطقه جنوب 27727 هکتار می باشد که در شهرستان بم 8919 هکتار، نرماشیر 6610 هکتار، فهرج5324 هکتار، ریگان4430 هکتار، کرمان1991 هکتار و ارزوییه453 هکتار می باشد.

وی افزود: تولید خرمای استان 170هزار تن می باشدکه حدود 20درصد محصول تولیدی کشور را به خود اختصاص می دهد.

لطفعلی زاده با بیان اینکه صادرات خرما  از گمرک کرمان و سایر استان ها صورت می پذیرد، افزود: میزان صادرات خرما از گمرک کرمان حدود 10000تن می باشد.

وی با اشاره به اینکه ارقام عمده استان شامل مضافتی، پیارم، خاصویی، قصب، کروت و هلیله ای می باشد، تصریح کرد: تعداد بهره برداران خرما در شمال استان 18000نفر می باشند و با توجه به عارضه خشکیدگی خوشه خرما تولید امسال حدود 70 هزار تن پیش بینی می گردد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: تولید سال گذشته 170 هزار تن بوده است و کاهش تولید در سال جاری به دلیل افزایش دما در ماه مرداد و عدم تلقیح در اثر طوفان و وزش باد و نوسانات دمائی در فروردین ماه بوده است.

وی در پایان اعلام کرد: میزان خسارت به دلیل عدم تلقیح در اثر طوفان های شدید و باران و نوسانات دمائی و همچنین عارضه خشکیدگی خوشه به دلیل گرمای بی سابقه در تاریخهای 15 تا 17 مرداد بود و میزان خسارت 95 هزار تن  به ارزش حداقل 14000 میلیارد ریال برآورد می گردد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید