Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: استفاده از سم استامی پراید از حدود 45 روز قبل از برداشت محصول پسته ممنوع است.

استفاده از سم استامی پراید، 45 روز قبل از برداشت محصول پسته ممنوع است

به گزارش خبرنگار ایانا در کرمان، طاهری افزود: مسئولیت استفاده از سموم توصیه نشده در هر زمان و سموم توصیه شده در زمان های ذکرشده و هر گونه خسارت ناشی از کاربرد آن از جمله وجود بیش از حد مجاز باقیمانده سموم و برگشت محصول صادر شده ، متوجه توزیع کنندگان ، فروشندگان ، توصیه کنندگان و بهره برداران است و خسارت های احتمالی، قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

وی تصریح کرد: لازم است از مصرف سم مذکور از 45 روز و سایر سموم توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات کشور، از 3 هفته مانده به برداشت، در باغ ها خودداری شود و در صورت مشاهده جمعیت پنج پوره پسیل روی 50 درصد از برگ ها، می توان از صابونهای حشره کش مجاز استفاده کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان خاطر نشان کرد: مسئولیت استفاده از سموم توصیه نشده در هر زمان و سموم توصیه شده در زمان های ذکرشده وهر گونه خسارت ناشی از کاربرد آن از جمله وجود بیش از حد مجاز باقیمانده سموم و برگشت محصول صادر شده ، متوجه توزیع کنندگان ، فروشندگان ، توصیه کنندگان و بهره برداران است و خسارت های احتمالی، قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید