Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان ریگان گفت: بیش از 20000 تن محصول خرما در این شهرستان از بین رفته است.

شیوع عارضه خشکیدگی خوشه خرما باعث بروز خساراتی به نخلستانهای شهرستان ریگان شد

به گزارش خبرنگار ایانا در کرمان، فرامرزی افزود: این میزان خرمای از بین رفته، از 50000تن محصول پیش بینی شده از سطح 10000هکتار نخلکاری در شهرستان است که به علت عارضه خشکیدگی خوشه خرما و عدم تلقیح ناشی از نوسانات دمایی روی داده است.

وی افزود: به علت تک محصولی بودن نخلکاران شهرستان تنها منبع معیشت آنها فقط خرما می باشد و متاسفانه حداقل قریب به 300 میلیارد ریال خسارت دیده اند که میزان دقیق خسارت در حال بررسی می باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید