Iranian Agriculture News Agency

پیش بینی می شود امسال 35 تن محصول کینوا از مزارع بخش راین کرمان برداشت گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: کشت قرار دادی کینوا در 22 سطح هکتار از اراضی کشاورزی بخش راین در شهرستان کرمان اجرا شد.

پیش بینی می شود امسال 35 تن محصول کینوا از مزارع بخش راین کرمان برداشت گردد.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان،  امیر عباس نخعی‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: تغییر الگوی کشت و ترویج کشت گیاهان کم آب بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

وی اظهار داشت: هدف از اجرای کشت قراردادی ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان متحمل به خشکی و کم آبی، افزایش بهره وری از منابع آب و خاک، افزایش کیفیت محصول، کاهش هزینه های عملیات تولید، اطمینان از خرید به موقع محصول و در نهایت ثبات و پایداری تولید است.

وی افزود: کشت کینوا به صورت قرار دادی با بخش خصوصی از اویل تیرماه در بخش راین آغاز و 22 هکتار کینوا به صورت قراردادی کشت گردید.

نخعی نژاد گفت: میانگین عملکرد این محصول 1.5 تن در هکتار است و پیش بینی می شود تا پایان برداشت 35 تن محصول برداشت گردد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید