Iranian Agriculture News Agency

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:

طرح ملی پایداری تولید گندم تدوین و در حال اجراست

مشاورمعاون وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ستاد زراعت استان کرمان گفت: این استان در مباحثی نظیر روشهای کشت ومتوسط عملکرد و.. پیشرو است، اما متاسفانه بحث تغذیه مناسب در این استان آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است .

طرح ملی پایداری تولید گندم تدوین و در حال اجراست

به خبرنگار ایانا در استان کرمان، سهرابی افزود: در استان کرمان ، متاسفانه  تنش های آب،گرما وسرما وجود دارد و تغذیه مناسب  می تواند این تنشها را کم کند و اصلاح تغذیه یکی از راههای نجات است.

وی خاطر نشان کرد:17 درصد سطح زراعی در دنیا زیر کشت گندم است و این عدد در ایران 50 درصد می باشد و همچنین 20 درصد انرژی مردم دنیا از گندم کسب و در  ایران این عدد40 درصد  می باشد.

سهراب سهرابی گفت: طرح پایداری تولید گندم در سال زراعی 1402 -1401 ، با موضوعاتی نظیر بذر، عملیات به زراعی، کشت قراردادی،  مکانیزاسیون، تغذیه، پیش آگاهی، ارزیابی کیفیت،  آموزش، کنترل ضایعات و بهره وری آب، تدوین و 12 میلیون تن تولید و خرید تضمینی 9  میلیون تن پیش بینی سال زراعی جاریست.

وی در ادامه گفت: کشاورز نمونه تفاوتش با دیگران استفاده از بذر اصلاح شده، رعایت تاریخ کاشت، استفاده از سیستم های نوین آبیاری، مدیریت علفهای هرز، تغذیه مناسب، کاشت مکانیزه و... می باشد.

وی با بیان اینکه، تعادل مصرف کود بسیار مهم است، گفت: میانگین تولید گندم در مصر  7 تن در هکتار ولی در ایران 4 تن در هکتار می باشد و دلیل این اختلاف صرفاً  تغذیه مناسب است

مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی گفت: کنترل آفات، بیماریها و علف های هرز، گاهاً می تواند از خسارت 30 درصدی جلوگیری کند.

وی گفت: 6 میلیون هکتار کشت قراردادی در سال جاری در حال انجام است این درحالیست که در سال گذشته 250 هزار هکتار کشت قراردادی انجام شد

وی افزود: اگر ما بتوانیم با کمک شما کشت قراردادی را در گندم نهادینه کنیم در سایرمحصولات به راحتی می تواینم  نهادینه کنیم.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید