Iranian Agriculture News Agency

شفافیت توزیع مرغ با توزیع از طریق سامانه

با حضور محمودی جانشین رئیس این سازمان در قرارگاه امنیت غذایی، اسماعیلی معاون بهبود تولیدات دامی ، مدیران صنایع، توسعه بازرگانی و بازرسی این سازمان ، نمایندگان ادارات کل دامپزشکی، پشتیبانی امور دام، اتحادیه مرغداران استان جلسه برنامه ریزی شفافیت توزیع مرغ با توزیع از طریق سامانه در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

شفافیت توزیع مرغ با توزیع از طریق سامانه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مسعود محمودی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در قرارگاه امنیت غذایی گفت: در نظر است ؛کلیه معاملات گوشت مرغ در بستر سامانه سماتیم انجام شود و این سامانه،  تسهیل گری در توزیع و شفافیت توزیع مرغ را به عهده دارد.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در قرارگاه امنیت غذایی خاطر نشان کرد: سامانه تسهیل گیری در توزیع، شفافیت را به همراه دارد و حتی تالارهای اختصاصی برای مرغداران ایجاد که اگر چنانچه مشتری خاصی دارند در این تالار اقدام به خرید و فروش نمایند.

وی افزود: استان کرمان پنجمین استانی است که این سامان در آن ایجاد می شود و  شفافیت روند توزیع هدف اصلی این اقدام است.

وی افزود: اتحادیه مرغداران استان به نمایندگی از طرف جهاد کشاورزی روند را پیگیری و این سازمان هم نظارت می کند.

محمودی گفت: بستر نرم افزاری آن مربوط به شرکتی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی تاثید شده است.

وی ادامه داد: امکان مدیریت تامین مرغ در صورت نیاز مرغ، از سایر استانها  از طریق سامانه سماتیم وجود داشته و به عبارت دقیق تر امکان سیاست گذاری توزیع بین استانی  در این سامانه وجود دارد و مدیریت بیش بود یا کمبود مرغ از طریق این سامانه امکان پذیر است

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید