Iranian Agriculture News Agency

برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی دام،طیور و ماکیان ،شیلات و مکانیزاسیون کشاورزی سیرجان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: انتخابات اتحادیه صنفی دام،طیور و ماکیان ،شیلات و مکانیزاسیون کشاورزی، در محل سالن مهر شهرداری شهرستان سیرجان برگزار شد.

برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی دام،طیور و ماکیان ،شیلات و مکانیزاسیون کشاورزی سیرجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمود آبادی گفت: در این جلسه بهره برداران بخش کشاورزی که در زیربخش های مزبور اشتغال داشته و یا کارآفرینی نموده و یا از اتاق اصناف کشاورزی پروانه فعالیت معتبر دریافت داشتند در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه،  ملک زاده قائم مقام اتاق اصناف کشاورزی ایران در خصوص اهمیت مشارکت مردمی در تشکلهای بخش کشاورزی جهت پیگیری حقوق صنفی و حرفه ای ،توضیحاتی ارائه نمود و رای گیری انتخابات صورت گرفت.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنفی کشاورزی مستند به تصویب نامه 13074/ت49235همورخ 4/10/1397 هیات وزیران ،نظارت بر برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی کشاورزی بعهده مدیریت جهاد کشاورزی و پس از تفویض اختیار با اداره ترویج بوده که شهرستان سیرجان بعنوان اولین شهرستان در سطح استان و همچنین بعنوان اولین شهرستان در منطقه شرق کشور این دستورالعمل و انتخابات اتحادیه صنفی را برگزار کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید