Iranian Agriculture News Agency

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی جهت زنان روستایی در شهرستان سیرجان

این کارگاه که با حضور بیش از 30 نفر از زنان و تسهیلگران مناطق مختلف شهرستان سیرجان برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی جهت زنان روستایی در شهرستان سیرجان

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمود آبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: به منظور کاهش فاصله طبقاتی،گسترش عدالت اجتماعی،کاهش محرومیت و کم شدن فقر،افزایش بهبود و توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی در بخش کشاورزی و روستایی، امنیت اقتصادی زنان خانه دار روستایی و دریافت مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی ،واحد زنان روستایی اداره ترویج این معاونت با همکاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی و توجیهی جهت زنان روستایی مناطق مختلف نمود.

وی گفت: در این کارگاه که با حضور بیش از 30 نفر از زنان و تسهیلگران مناطق مختلف شهرستان  برگزار گردید ،کارگزار بیمه در خصوص مزایای استفاده از این بیمه بخصوص برای قشر دانشجو و زنان خانه دار روستایی توضیحاتی را ارائه داد

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید