Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: با حضور مجری طرح ذرت وزارت جهاد کشاورزی، معاون موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان، معاون زراعت استان و تعدادی ازکارشناسان از طرح های تحقیقاتی ومقایسه ارقام ذرت در مزارع شرکت سوم شعبان بازدید شد.

بازدید مجری طرح ذرت وازرت جهاد کشاورزی از مزارع ذرت شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، پورعبدالله هدف از این بازدید را بررسی ارقام کشت شده از لحاظ سازگاری در شهرستان، مقاومت به آفات وبیماریها و در نهایت عملکرد وشناسایی  بهترین رقم برای کشت در سالهای آینده، عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در این شهرستان هر ساله 12500 هکتار ذرت کشت می شود که ارقام غالب کشت شده در شهرستان "LG,704,703،سینجنتا،هکتور،اینوه،جتا و..." می باشد وهر ساله قریب به 400 تن بذر در شهرستان توزیع می شود که از این میزان 70درصد بذور داخلی و30 درصد بذور خارجی است.

پورعبدالله افزود: با توجه به بررسیهای انجام شده توسط گروه بازدید کننده، شهرستان ارزوئیه از پتانسیل بسیار مطلوبی جهت تولید ارقام مختلف بذر ذرت در کشت بهاره وخارج از فصل را داراست.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید