Iranian Agriculture News Agency

در این جلسه در خصوص شرایط نگهداری مواد غذایی و ضوابط فنی و بهداشتی سردخانه ها و همچنین ضوابط فنی و بهداشتی واحد های بسته بندی و دستورالعمل های اجرایی بحث و تبادل نظر شد.

کارگاه آموزشی رعایت استانداردها و ضوابط بهداشتی سردخانه

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، حسن لحسائی سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی گفت: کلاس آموزشی با عنوان رعایت استانداردها و ضوابط بهداشتی با حضور تعدادی از سردخانه داران ، کارشناسان صنایع استان کرمان وکارشناسان ترویج مراکز جهاد کشاورزی شهرستان کرمان و بردسیر در محل سالن کنفرانس مدیریت جهادکشاورزی کرمان برگزار گردید.

وی گفت: در این جلسه در خصوص شرایط نگهداری مواد غذایی و ضوابط فنی و بهداشتی سردخانه ها و همچنین ضوابط فنی و بهداشتی واحد های بسته بندی و دستورالعمل های اجرایی  بحث و تبادل نظر شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید