Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: با عنایت به انعقاد تفاهم نامه بین سازمان جهادکشاورزی استان کرمان، سازمان تعاونی روستایی استان و مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در خصوص همکاری متقابل جهت کشت قراردادی پنبه و ورود بخش تحقیقات در این زمینه و درراستای محقق نمودن "تولید دانش بنیان واشتغال آفرین"،از مزارع پنبه شهرستان ارزوئیه بازدید میدانی بعمل آمد.

بازدید رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور از مزارع پنبه شهرستان ارزوئیه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، پورعبدالله مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه افزود: در ابتدا از مزرعه 3 هکتاری کشت نشایی پنبه "رقم بابیلون "بازدید صورت گرفت وتوصیه های لازم ارائه شد سپس از مزرعه پنبه کشت قراردادی50 هکتاری آقای قاسم سالاری واقع در قادرآباد بازدید شد.

پورعبدالله خاطرنشان کرد: در ادامه بازدید از کارخانه پنبه پاک کنی اتحادیه تعاونی تولید ومزارع pvs(مقایسه ارقام پنبه)، شامل 6 رقم بذر پنبه "شایان،تابان،لطیف،ساجدی،خرداد،گلستان"که در دو مزرعه مجزا توسط مدیریت جهاد کشاورزی واتحادیه تعاونی تولید کشت شده بودند بازدید شد و مورد ارزیابی  قرار گرفت.

وی ابراز داشت: بازدید کنندگان از مزارع پنبه در شهرستان ارزوئیه ابراز رضایت نموده و عملکرد پنبه در مزارع مورد بازدید بسیار مطلوب ارزیابی شد و عملکرد آن بیش از 4 تن در هکتار ارزیابی شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم مناسب ومستعد شهرستان ارزوئیه در تولید پنبه ،مقرر شد در سال زراعی آینده، 16 رقم بذر داخلی موجود در کشور که در حال حاضر کشت می شود توسط مؤسسه تحقیقات پنبه در اختیار مدیریت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا در طرحهای pvs شهرستان استفاده شود و مناسبترین بذر برای منطقه ارزوئیه شناسایی وکشت شد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید