Iranian Agriculture News Agency

مرحله دوم برداشت سیاهدانه در نگار بردسیر در حال انجام است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: با تشویق و پیگیریهای کارشناسان پهنه در خصوص کاشت دانه های روغنی وداروئی، درحال حاضر در منطقه بهرامجرد نگار یک هکتار به کاشت سیاهدانه اختصاص یافت.

مرحله دوم برداشت سیاهدانه در نگار بردسیر در حال انجام است

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، حیدرآبادی اظهار داشت :  دوره ی رشد ومحصول دهی این دانه  93 روز است و نیاز بسیار کمی به آبیاری داردو دوره آبیاری این محصول هر 12 روز یکبار بوده و مرحله اول کاشت در اواخر آذرماه آغاز ودر اوایل اردیبهشت برداشت می گرددو بلافاصله مرحله دوم در اردیبهشت ماه آغاز ودر شهریورماه برداشت می گردد.

وی اذعان داشت: نوع تغذیه این دانه های ارزشمند کود اوره و کودهای حیوانی می باشد و در صورت استفاده از دستگاه بذر پاش میزان بذر مصرفی در هرهکتار 3 الی 4 کیلوگرم در هکتار ودر صورت  کاشت دستی به 10 الی 15 کیلوگرم بذر در هکتار می باشد.

حیدرآبادی گفت: کاشت این دانه ارزشمند در سه منطقه ده گبر ، حسین آباد و مزار بهرامجرد با استقبال کشاورزان و حمایت وهمراهی کارشناسان مربوطه صورت گرفته که در دو قریه ده گبر وحسین آباد یک مرحله کاشت با عملکرد 800 کیلوگرم در هکتار ودر قریه مزار دومرحله کاشت وعملکرد 1600 کیلوگرم در هکتار انجام شده است .

وی ابراز امیدواری نمود: که این بازده باعث تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر برای سایر کشاورزان برای کاشت دانه های روغنی ارزشمند همچون سیاهدانه وکنجد در منطقه شده است.

لازم به ذکر است گیاه سیاهدانه دارای خواص دارویی فراوانی می باشد و کشور ایران درحال حاضر از نظر تولید این محصول خودکفا بوده و  نیازی به واردات این محصول نمی باشد ، میانگین برداشت این دانه ها در کشور بین 700 تا 1000 کیلوگرم در هکتار است، از این رو کاشت وترویج کاشت این گیاه ارزشمند بسیار حائز اهمیت است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید