Iranian Agriculture News Agency

در این بازدید یک روزه کهنوجی و همراهان از روند بازسازی و مرمت قنوات بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود در منطقه قرار گرفتند.

بازدید از روند بازسازی قنوات شهرستان شهربابک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، وزیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: با حضور کهنوجی مدیر فنی زیر بنایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و کارشناسان  قنوات و مسئولین مراکز خدمات خبر و دهج تعدادی از قنوات در حال بازسازی این مناطق مورد بازدید قرار گرفتند.

در این بازدید یک روزه کهنوجی و همراهان از روند بازسازی و مرمت  قنوات کوجوئیه ، قاضی اباد ، امراباد ، رکن اباد ومهدی اباد دهج و قنات محمد اباد خبر بازدید کردند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود در منطقه قرار گرفت و ضمن ابراز خرسندی و رضایت از شروع به موقع و پیشرفت و کیفیت کار بازسازی قنوات در خصوص برطرف شدن موانع موجود قول همکاری و مساعدت داد. 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید