Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: در سال زراعی جاری میزان 2500 هکتار از مزارع شهرستان بردسیر به کاشت ذرت علوفه ای اختصاص داده شده است،که 20 درصد از این سطح زیرکشت در مزارعی است که عملیات خاک ورزی با کاشت گیاه منداب که به کود سبز شهرت دارد، انجام شده است.

افزایش تولید در مزارع ذرت علوفه ای در مزارع خاک ورزی شده شهرستان بردسیر

بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان ، حیدرآبادی اظهار داشت: استفاده از کود سبز در این مزارع موجب افزایش تولید محصول شده است و پیش بینی می شود که از هر هکتار قریب 45 تن محصول برداشت گردد و این میزان در مزارعی که از کود سبز استفاده شده است  بالغ بر 70 تن علوفه  برآورد می گردد.

وی با بیان اینکه این امر سبب تشویق کشاورزان منطقه جهت استفاده از کود سبز شده است، خاطرنشان کرد: آبیاری این مزارع با استفاده از نوار تیپ صورت می گیرد که درمصرف بهینه آب نقش بسزایی دارد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید