Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: گسترش آفت سرخرطومی حنایی خرما در استان و حساسیت بسیار زیاد رقم مضافتی به این آفت، زنگ خطری برای نخلستانهای استان است.

آفت سوسک سرخرطومی زنگ خطری برای نخلستان های استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، خیراندیش تصریح کرد: بالغ بر 90 درصد نخیلات شرق استان رقم مضافتی است.

وی افزود: باتوجه به تک کشتی بودن خرما در مناطق خرما خیز استان که تنها منبع درآمد اکثر باغداران می باشد و از طرفی پنهان بودن آفت داخل تنه درخت و تغذیه از بافت تنه و عدم تشخیص آلودگی در مراحل اولیه ورود آفت تا ایجاد خسارت  وآسیب جدی به درخت، این آفت خسارت زیادی به باغداران وارد می کند.

خیراندیش اظهار داشت: علایم خسارت آفت شامل خروج خاک اره و شیرابه از داخل سوراخ های ایجاد شده از تنه با بوی تند لهیدگی و خالی شدن داخل تنه و مرگ درخت می باشد، لذا پیشگیری از ورود آفت به مناطق سالم و جلوگیری از انتقال پا جوشها و خوداری از زخم شدن درخت و پایش و کنترل آفت باید با جدیت مد نظر کلیه مسئولین و باغداران قرار گیرد.

وی ابراز داشت: سوسک سرخرطومی حنایی خرما اولین بار در ابتدای مرداد ماه سال گذشته در استان از شهرستان های نرماشیر و منطقه اندوهجرد شهرستان کرمان گزارش شد و متاسفانه از مرداد ماه سال جاری در حال گسترش در شهرستان نرماشیر است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید