Iranian Agriculture News Agency

پخش بیش از 100 برنامه آموزشی و ترویجی از شبکه برکت استانی

مدیر ترویج این سازمان گفت: از ابتدای راه اندازی شبکه برکت استانی تا کنون 100 برنامه آموزشی و ترویجی تهیه و از استودیو کشاورز کرمان پخش شده است.

 پخش بیش از 100 برنامه آموزشی و ترویجی از شبکه برکت استانی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، رستگاری اذعان داشت: در حوزه سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان بیش از 186000 نفر بهره بردارشاغل در 8600 آبادی توسط 337 نفر کارشناس مسئول پهنه و 70 نفر محقق معین که در 55 مرکز جهاد کشاورزی مشغول بکار هستند، خدمات علمی،فنی و آموزشی را دریافت کرده است.

وی افزود: تعداد 16 نفر از زنان روستائی موفق به اخذ گواهی تولید محصول استاندارد از سوی اداره کل استاندارد شدند.

رستگاری تصریح کرد: از ابتدای راه اندازی شبکه برکت استانی تا کنون 100 برنامه آموزشی و ترویجی تهیه و از استودیو کشاورز کرمان پخش شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید