Iranian Agriculture News Agency

مدیریت تلفیقی کنترل آفات در گلخانه ها با توزیع کارتهای زرد وآبی و نوارزرد بین گلخانه داران منطقه نگار،توزیع و توصیه های فنی در رابطه با آفت مینوز گوجه فرنگی ارائه شد.

مدیریت تلفیقی کنترل آفات در گلخانه های منطقه نگار شهرستان بردسیر

 بنا به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، حیدر آبادی ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: در راستای مدیریت تلفیقی کنترل آفات در گلخانه ها توزیع کارتهای زرد وآبی و نوارزرد بین گلخانه داران منطقه نگار،تیم حفظ نباتات شهرستان بردسیر با تفاق هجینی مسئول مرکز جهادکشاورزی نگار جهت ردیابی بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه ای (روگوز ) گوجه فرنگی و توزیع نوار زرد و کارتهای آبی و زرد از گلخانه های موجود در این منطقه بازدید بعمل آورده و به گلخانه داران توصیه های فنی در رابطه با آفت مینوز گوجه فرنگی ارائه شد.

وی گفت: طبق بازدید کارشناسی انجام شده ،  خوشبختانه ویروس یا آفت خاصی در گلخانه ها مشاهده نگردید ودر بازدید از مزارع ذرت علوفه ای ،سویا ، گلرنگ ،پیاز و باغات به و سیب درختی ،اقدامات و راهنماییهای لازم در خصوص نحوه و زمان استفاده از انواع سم و همچنین نحوه کاشت بذرهایی چون سویا به کشاورزان ارائه شد .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید