Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: برداشت گندم و جو در شهرستان از اواسط اردیبهشت آغاز و تا نیمه دوم تیر ماه ادامه در این شهرستان خواهد داشت.

برداشت دو محصول گندم و جو در شهرستان بم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، معقول با بیان اینکه سطح گندم کشت شده 1000 هکتار و سطح جو کشت شده 650 هکتار  می باشد، افزود: در مزارع شهرستان بم عملکرد گندم 3 تن در هکتار  و عملکرد جو دو ونیم تن در هکتار است.

وی خاطرنشان کرد: ارقام گندم توزیع شده  بین کشاورزان سیروان، نارین، خلیل و ارگ به میزان 22 تن گندم توسط جهاد کشاورزی توزیع شده است و ما بقی رقم محلی است.

معقول تصریح کرد: رقم جو کشت شده بهرخ می باشد که 3 تن توسط  جهاد کشاورزی توزیع شده است و ما بقی رقم محلی می باشندو هم اکنون  برداشت توسط دو دستگاه کمباین در منطقه  و نیز دروگرهای سنتی و دستی در حال برداشت است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید