Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهبنان گفت: در هفته جهاد کشاورزی چهار طرح کشاورزی وشیلات در این شهرستان با هزینه کرد 18 میلیارد ریال که 10 میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می رسد.

چهار طرح  کشاورزی و شیلات شهرستان کوهبنان در هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، مجیدی افزود: این طرح ها شامل یک طرح پرورش ماهی، احداث یک باب استخر ذخیره، طرح مرمت قنات و یک طرح پرورش گیاهان داروئی است.

مجیدی خاطرنشان کرد: در هفته جهاد کشاورزی یک باب استخر ذخیره در حجم 600 مترمکعب به بهره برداری می رسد این طرح با هزینه کرد 800 میلیون ریال اجرا شده که 600 میلیون ریال آن از اعتبارات دولتی است.

وی تصریح کرد: همچنین یک طرح مرمت قنوات با هزینه کرد 11 میلیارد ریال که 9 میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی است، به بهره برداری می رسد.

مجیدی اظهار داشت: همچنین یک واحد استخر پرورش ماهی سردآبی 2000 قطعه ای در این هفته به بهره برداری می رسد که این طرح با هزینه 900 میلیون ریال اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در این ایام یک واحد پرورش گیاهان داروئی به بهره بردرای می رسد که با افتتاح این طرح 30 نفر مشغول به کار می شوند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید