Iranian Agriculture News Agency

شورای زکات درشهرستان ارزوئیه تشکیل شد.

برگزاری شورای زکات درقطب وانبارغله استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، شورای زکات درشهرستان ارزوئیه با حضوراعضاء شهرستانی ازجمله مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ، امام جمعه شهرستان ، فرماندار، مدیرتعاون روستایی استان، مدیرجهادکشاورزی شهرستان ، مسئول کمیته امداد ، مسئول زکات شهرستان وجمعی ازکشاورزان وتولیدکنندگان عمده درمحل دفترامام جمعه تشکیل شد.

 این همایش ازسری مصوبات ستاد راهبردی زکات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان همزمان با برداشت خوشه های طلایی گندم تشکیل شد .

دراین جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد قاسمی زاده بیان کرد : مهندسین درکنارفعالیت های فنی ، کارترویج وتبلیغ زکات را نیز انجام می نمایند وبا بیان این که زکات درمرحله اول ، فقط برای رضایت خدا انجام می شود . گفت : که مسئولین وتولید کنندگان ونظام هم باید دراین امرخدمت نمایند .

 وی با اشاره به فقرفرهنگی درمورد پرداخت زکات تاکید کرد باید پرداخت زکات قانونمند شده وازپرداخت های متفرقه جلوگیری شود .

رئیس شورای زکات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان همچنین درمورد هزینه کرد زکات دریافتی اظهارکرد : باید این موضوع شفاف به اطلاع مردم رسانده شود .

 وی با توجه به حضورمدیرتعاون روستایی استان کرمان درجلسه خواستارکمک بیشترتعاونی ها دراین امرشد .

وی با اعلام آمادگی همکاری کامل جهاد کشاورزی دربحث زکات اشاره ای به فعالیت های انجام گرفته نمود وبا توجه به این که زکات دامنه گسترده ای دارد خواستار تشکیل نشست وبرنامه ریزی درابتدای فصل کاشت شد وبرمشارکت کلیه ارکان ستاد زکات دراین امر الهی تاکید کرد .

وی ادامه داد: باید بتوانیم زکات را نهادینه وبه مصارف صحیح برسانیم وهرکسی درنقش خود دراین رابطه تلاش نماید . دراین مراسم حجت الاسلام والمسلمین منصوری امام جمعه شهرستان ، فرماندار، مدیرجهادکشاورزی ، رئیس کمیته امداد ، روحانی مسئول زکات کمیته امداد ، رئیس خانه کشاورزوتعدادی ازبهره برداران به بیان نظرات خود پرداخته ومقررشد با مساعدت  فرمانداروسایردستگاه ها مشکلات نیروی انسانی وخودرویی ستاد زکات برطرف شود .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید