Iranian Agriculture News Agency

خیراندیش در این دیدار گفت: تلاش شما در هدفمندی یارانه ها و مسائل و مشکلات آن، بازار محصولات کشاورزی و نظارت های مستمر و سایر اقدامات کارکنان جهاد کشاورزی در همه بخشها ستودنی است.

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، خیراندیش در ادامه سفر یک روزه به شهرستان سیرجان با همراهی علی باقری جانشین معاون بهبود تولیدات دامی، لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان و مدیران سازمان با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان دیدار کرد.  

در این دیدار دکتر خیراندیش با بیان اینکه تلاش شما در  هدفمندی یارانه ها و مسائل و مشکلات آن، بازار محصولات کشاورزی و نظارت های مستمر و سایر اقدامات کارکنان جهاد کشاورزی در همه بخشها ستودنی است، افزود: کارکنان این سازمان به صورت خستگی ناپذیر و دقیق و در نهایت احترام به ارباب رجوع اقدام می کنند و تنها رضایت خلق و خالق را مد نظر دارند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید