Iranian Agriculture News Agency

پیش بینی می شود؛

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کرمان، گفت: برداشت در مزارع جو استان کرمان از نیمه دوم فروردین شروع شده است و تا 15 تیر ماه ادامه می یابد.

 برداشت  74هزار تن جو از مزارع استان کرمان در سال جاری

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، آهنگری مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کرمان، گفت: سطح زیر کشت جو در استان کرمان 21594 هکتار می باشد و برداشت از نیمه دوم فروردین شروع و تا 15 تیر ماه ادامه دارد.

وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت محصول جو مربوط به شهرستان بردسیر با سطح 5500 هکتار و کمترین مربوط به شهرستان کوهبنان با سطح 75 هکتار است.

آهنگری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در سال جاری 74000 تن جو از مزارع استان برداشت شود.

وی تصریح کرد: بیشترین و کمترین میزان تولید در واحد سطح به ترتیب 7 و 2 تن در هکتار  است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید