Iranian Agriculture News Agency

به منظور کنترل توقیف توزیع آفت کش های قاچاق و تقلبی

طی بازدید های صورت گرفته دواخطاریه در خصوص تمدید پروانه صلاحیت فنی و عدم حضور کارشناس فنی به فروشگاه تحویل شد.

 بازدید از فروشگاههای سم فروشی شهرستان سیرجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمودآبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: با هدف افزایش کیفیت و ضریب اطمینان شبکه توزیع آفت کش های نباتی و همچنین برخورد با مراکز غیر مجاز عرضه کننده آفت کش به منظور کنترل سطح عرضه، شناسایی و توقیف آفت کش های قاچاق و تقلبی از فروشگاههای سم فروشی بازدید شد.

وی افزود: در این راستا در دو ماهه نخست سال 1401، سه بازدید از فروشندگی های سطح شهرستان بعمل آمد.

محمودآبادی خاطرنشان کرد: طی بازدید های صورت گرفته دواخطاریه در خصوص تمدید پروانه صلاحیت فنی و عدم حضور کارشناس فنی به فروشگاه تحویل شد.

وی خطرنشان کرد: در این بازدیدها نکاتی در مورد اصول انبار داری و چگونگی توزیع سموم به عاملین فروش یادآوری شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید