Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: دستاورد ها و اقدامات انجام شده در بحث ترویج ،آموزش و ارائه راهکارهای علمی و عملی در زمینه کشاورزی و دامداری به بهره برداران در قالب برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزش حضوری به تعداد 300نفر روز وآموزش مجازی به تعداد 2000نفر و تعدا د 120 مورد بازدید آموزشی در این مدیریت صورت گرفته است.

دستاوردهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک در سالی که گذشت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، سید علی وزیری خاطر نشان کرد: به منظور حمایت از دامداران ، حفظ مراتع و ترویج دامداری به شیوه بسته  و افزایش بهره وری اقتصادی دامداران طرح تلقیح مصنوعی 656 راس گوسفند وبز بومی منطقه بانژادهای پرتولید از قبیل نژادهای گوسفندی، گوسفندرومانف، ایست فریزن، لاکن ، اصف  ونژادهای بز سانن وآلپاین در مناطق مختلف شهرستان اجرا شد.

وی ا فزود: در راستای  هویت گذاری  دام های شهرستان پلاک کوبی 323775 راس گوسفند ،81935 راس بز ، 10979 راس گاو ، 175 نفر شتر  طی سال گذشته انجام   و درسامانه هویت گذاری واصلاح نژاد دام ثبت گردیده، که این روند در سال جاری نیز ادامه دارد. همچنین با افتتاح  یک واحد مرغداری وفعال سازی مرغداریهای فاقد مجوز سبب افزایش 20%ظرفیت جوجه ریزی  در شهرستان شد .

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک در ادامه گفت: در زمینه حفظ منابع ابی و اصلاح روش ابیاری  از محل اعتبارات فاقد دهیاری  و استانی مرمت و بازسازی 23 رشته قنات و لوله گذاری با لوله پلی اتیلن 60 آبادی  و ساخت16 استخر ذخیره آب در سال گذشته به اتمام رسید . همچنین در سال گذشته  18 طرح آبیاری کم فشار در سطح 20هکتار و  2 موردطرح انتقال آب در سطح 174 هکتار اجرا و به بهره برداری رسید.

همچنین در حوزه تولیدات گیاهی جهت مبارزه و کنترل افات و بیماری ها با روش کنترل تلفیقی افات  طرح  مبارزه با آفت پسیل پسته در سطح  1000 هکتار و طرح آفات و بیماری های گیاهی (شبکه مراقبت و پیش آگاهی شهرستان شهربابک) در سطح  700هکتار در مناطق مختلف شهرستان اجرا شد.

وی گفت:  به منظور جایگزینی ارقام مقاوم و پر بازده در باغات گردو و پسته با هماهنگی صورت گرفته  طرح  سرشاخه کاری گردو  در سطح یک هکتار و تغییر رقم باغات پسته در سطح 4 هکتار بصورت پایلوت در چند باغ گردو و پسته انجام گردید و در راستای نوسازی و تجهیز ناوگان مکانیزاسیون شهرستان تعداد 35 دستگاه انواع تراکتور از طریق خط اعتباری مکانیزاسیون جذب  شد.

وی در پایان گفت:  به منظور مقابله با کانون ریز گرد ها و ترغیب کشاورزان به استفاده از کود سبز  طرح  کاشت منداب  در سطح 104 هکتار در باغات پسته مناطق رباط ،خاتون اباد و استبرق  انجام شد و تعیین تکلیف اراضی واگذاری مربوط به گروههای مشاع کشاورزی  و واگذاری اراضی جهت اجرای طرحهای تولیدی و وابسته زیر مجموعه بخش کشاورزی در جهت رونق تولیدات محصولات دامی و صنایع روستایی و غیره در حوزه اموراراضی   در حوزه اموراراضی  طی سال گذشته انجام پذیرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید