Iranian Agriculture News Agency

در این بازرسی ها در شهرستان سیرجان 1448 واحد صنفی مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت.

 معرفی85 واحد متخلف واحد صنفی شهرستان سیرجان در یک ماه گذشته به تعزیرات حکومتی

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، محمودآبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: در یک ماهه ابتدای سال 1401 گشت های مشترکی به صورت گروهی با ادارات صمت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه خبازان و بسیج اصناف برگزار شد.

وی افزود: در این گشت ها  1448 واحد صنفی مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ادامه برای 85 واحد متخلف به ارزش ریالی 1192400000 (یک میلیاردو صدو نودو دو میلیون چهار صد هزار ریال) گزارش بازرسی تکمیل و جهت ادامه روند قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سیرجان ارسال شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید