Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در جریان بازدید از مزرعه مکانیزه پرورش ماهی در سیستم مدار بسته در روستای کوه باداموئیه اختیارآباد شهرستان کرمان گفت: این مزرعه مکانیزه آکواپونیک در سال 10 تن ظرفیت تولید ماهی قزل آلا را دارد.

ظرفیت تولید 10تنی در مزرعه مکانیزه آکواپونیک پرورش ماهی شهرستان کرمان

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان،  خیراندیش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در بازذید  از مزرعه مکانیزه آکواپونیک پرورش ماهی شهرستان کرمان، افزود: آکواپونیک علم جدیدی است که سبب ترکیب آبزی پروری و پرورش گیاهان در آب می شود بعبارتی آکواپونیک سیستمی است که فعالیتهای کشاورزی را با پرورش حیوانات آبزی در محیطهای محدود و مقرر ترکیب میکند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله اهداف اصلی مزرعه پرورش ماهی آکواپونیک این است که مواد اضافی و دفعی یک سیستم به عنوان غذا یا کود برای سیستم دیگر عمل کند، به طوری که آب استخرهای پرورش ماهی که دارای تعداد و تراکم بیشتر ماهیان و در نتیجه از تغذیه بیشتری برخوردار بودند باعث رشد بیشتر و کاملاً محسوس گیاهان مورد پرورش در همان مخازن می‌شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید