Iranian Agriculture News Agency

درئیس ستاد بیمه استان کرمان در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی گفت: تنها ابزار حمایتی دولت بیمه کشاورزی است.

 تنها ابزار حمایتی دولت بیمه کشاورزی است

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان کرمان با حضور دکتر خیر اندیش رئیس این سازمان و معاونین، رئیس امور شعب بانک کشاوزی و مدیران مرتبط تشکیل شد.

در این جلسه مطرح شد :61 محصول تحت پوشش است که  در سال جاری باغات در سطحی به وسعت102000 هکتار، تنه درخت 3698 هکتار، زراعت 13474 هکتار،779906  راس دام،17015949  قطعه طیوروآبزیان 27000 قطعه آبزی تحت پوشش قرار گرفته است

استان کرمان  سال گذشته در بحث بیمه  دام رتبه پنجم کشور، رتبه اول  بیمه باغات، رتبه چهارم بیمه تنه درختان را در سطح کشور به خود اختصاص داد.

در سال زراعی 1401-1400 تا کنون حق بیمه دریافتی تا کنون، 1645میلیارد ریال ازباغات،8 میلیارد ریال از تنه درختان،30 میلیارد ریال از محصولات زراعی،58 میلیارد ریال از پرورش دهندگان  دام، 18 میلیارد ریال پرورش دهندگان  طیور،29 میلیون ریال پرورش دهندگان  آبزیان دریافت شده است و در سال زراعی جاری 95 درصد از برنامه تکلیفی  انجام شده است

همچنین سال گذشته  به باغات 347 میلیارد ریال، زراعت 143 میلیارد، دام 102 میلیارد و جمعا 450 میلیاردغرامت پرداخت شد.

خیر اندیش رئیس ستاد بیمه استان با بیان اینکه تنها ابزار حمایتی دولت بیمه کشاورزی است. ، افزود: بیمه محصولات کشاورزی بیمه تجاری نیست بلکه بیمه حمایتی است و از چهل بلای طبیعی دنیا 30 تا در استان کرمان است.

 وی افزود: به منظور پیشگیری از بروز خسارت 3 میلیارد تومان برای بحث عارضه خشکیدگی خوشه خرما در نظر گرفته شده که دانشگاه و مرکز تحقیقات طرحی تحقیقاتی در دست اجرا دارند که اثرات این عارضه را کاهش دهند برای همه موارد باید اینگونه اقدام کرد و با اقدامات پیشگیرانه خسارت را به حداقل رساند تابیمه هم برای موارد غیر قابل کنترل باشد

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید